erkend duurzaam dacia

Duurzaam ondernemen 

Het verheugt ons u te kunnen mededelen dat Arend Auto het certificaat Erkend Duurzaam heeft behaald! Het certificaat "Erkend Duurzaam" is in september uitgereikt door de BOVAG aan al onze vestigingen. Deze certificering vormt het bewijs dat maatschappelijk en duurzaam ondernemen in de bedrijfsvoering van Arend Auto is verankerd.

Zo gaan we bij Arend Auto zorgvuldig om met het leefmilieu en de grond- en hulpstoffen die wij in onze bedrijven gebruiken. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Beheersing van het verbruik van energie, water en papier;
  • Beperking van de hoeveelheid afval en het scheiden van afvalstromen;
  • Risicomanagement voor de opslag van gevaarlijke stoffen voor onderhoudswerkzaamheden;
  • Het aanbieden en adviseren in duurzame mobiliteitsoplossingen;
  • Aandacht besteden aan welzijn, ARBO, en de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers.

Naast interne activiteiten die zijn gericht op duurzaamheid, proberen wij ook onze klanten van informatie omtrent duurzamer autogebruik te voorzien. Het Nieuwe Rijden is hier een goed voorbeeld van.