Als u in een auto van de zaak rijdt, moet uw werkgever een bedrag bij uw loon tellen voor het voordeel dat u van het privégebruik heeft. Dit bedrag is de zogenaamde bijtelling. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van de auto waarin u rijdt. Uw werkgever houdt over de bijtelling loonbelasting/premie volksverzekeringen en een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) in. Uw nettoloon gaat hierdoor omlaag.

Berekening bijtelling

Uw werkgever berekent het voordeel van het privégebruik over de catalogusprijs van de auto (inclusief bpm). Het voordeel is maximaal 22% van deze catalogusprijs (inclusief de btw en de bpm). Als het voordeel van het privégebruik meer is dan 22% van de catalogusprijs, moet de werkgever uitgaan van het werkelijke voordeel. Dat kan gelden als u erg veel kilometers privé rijdt en erg weinig kilometers zakelijk. 
Voor auto’s die 15 jaar of ouder zijn, wordt de bijtelling gebaseerd op de ecnomische waarde van de auto. 

Hoogte bijtelling

Het normale bijtellingtarief is 22%. Als de CO2-uitstoot van de auto 0 gram per km is dan bedraagt de bijtelling 4%. Deze laatste categorie is voorbehouden aan 100% elektrische auto's zoals bijvoorbeeld de Renault ZOE.

Regeling voor werknemers en ondernemers

De regeling geldt zowel voor werknemers, als voor ondernemers en resultaatgenieters die hun auto van de zaak ook voor privé-doeleinden kunnen gebruiken.

(bron: Rijksoverheid.nl)